Foto EMMA

På spaning efter nutiden

Flitarvägen 5, 02100 Esbo
EMMA - Esbo moderna konstmuseum

På spaning efter nutiden är en omfattande och internationell utställning med samtidskonst som fördjupar sig i vår teknologipräglade verklighet.

På spaning efter nutiden är en omfattande och internationell utställning med samtidskonst som fördjupar sig i vår teknologipräglade verklighet. Utställningen tar upp konstens, teknologins och naturens mångbottnade växelverkan. Dess namn, På spaning efter nutiden, är en referens till Olavi Paavolainens essäsamling (på finska Nykyaikaa etsimässä, 1929), där han diskuterar den moderna människans upplevelse och identitet i en snabbt föränderlig tid. Den första På spaning efter nutiden-utställningen sågs på EMMA år 2016.

Teknologin ses ibland som en motsats till naturen, och artificiell intelligens som ett hot mot mänskligheten. Konstnärerna i den här utställningen ser i första hand teknologin som en möjlighet. En del av dem skapar helt nya former av konst i samarbete med artificiell intelligens. En del överlägger i sina verk behovet av att göra de system som utnyttjar artificiell intelligens mer jämlika, transparenta och tillgängliga.

Konstnärerna på utställningen är intresserade av en ny form av samlevnad mellan människan och naturen, som inte bygger på den nytta man kan få ut av naturen. De letar efter nya infallsvinklar på dagens stora utmaningar, som den minskande artmångfalden. Verken på utställningen synliggör med teknologins hjälp saker som kan utveckla våra förmågor att uppfatta naturens mångfald. Många av konstnärerna vänder våra blickar inte bara mot de möjligheter artificiell intelligens erbjuder, utan också mot de andra intelligenser som finns i naturen.

Konstnärerna i utställningen: Refik Anadol, Dora Budor, Sougwen Chung, Heather Dewey-Hagborg, Stephanie Dinkins, Agnieszka Kurant, Teemu Lehmusruusu, Brandon Lipchik, Rafael Lozano Hemmer, Sondra Perry, Jaakko Pietiläinen, Anna Ridler, Raimo Saarinen, Jakob Kudsk Steensen, Jenna Sutela och Lu Yang.

Under utställningens gång kan publiken bland annat uppleva Eero Tiainens och arbetsgruppen EVE:sstarka virtualverklighetsverk Kärlekssimulation EVE: Vattenandar om mötet mellan människor.

EMMA

27.8.2022-15.1.2023

Inträde 10/20€, under 18 och över 70 år fritt inträde