Foto Taideyliopisto (c) Saara Vuorjoki

Paavo Heininens etyder för piano

Norra Järnvägsgatan 9, 00100 Helsingfors
Sibelius-Akademin, R-huset

Paavo Heininen har skrivit en omfattande pianoproduktion, av vilken en stor del, särskilt av 2000-talets produktion, ännu inte har uruppförts.

Paavo Heininen har skrivit en omfattande
pianoproduktion, av vilken en stor del, särskilt av 2000-talets produktion, ännu inte har uruppförts. 

 

Fyra serier etyder op. 104a-d föddes 2007-2008. Krävande etyd, dvs. ett speltekniskt övningsstycke, är en genre som förekommer mycket sällan i finländsk musik. 

 

Studeranden av Sibelius-Akademin 

Paavo Heininen: Delar av verket Etudes op.
104a-d 

En del av verken som framförs är uruppföranden 

Sibelius-Akademin, R-huset

15.9.2021 kl 19

Längd 1 h

 Biljettförsäljningen startar den 10 september 2021 kl 9. Biljetterna kommer att säljas till hälften av den totala kapaciteten.

Stäng