Foto Paul Osipow: 1996 / Galerie Anhava (c) Jussi Tiainen

Paul Osipow

Fredriksgatan 43, 00120 Helsingfors
Galerie Anhava

Paul Osipow (f. 1939) är obestridligen en intrikat klassiker inom finsk konst.

Paul Osipow (f. 1939) är obestridligen en intrikat klassiker inom finsk konst. Studerar man hans produktion från de gångna decennierna tycks där vid en första anblick inte finnas något klart kontinuum, ingen konsekvent logik eller intrig. Motiven och stilen varierar från popkonst till konstruktivism, från mjuk kolorism till muskulöst figurativt, ibland rentav kombinationer av dessa.

Den belästa och vittberesta Osipow kunde därför beskrivas som en civiliserad rebell. Från böcker, resor, konstverk och det dagliga livet har han frimodigt plockat influenser, idéer och utgångspunkter som han sedan behandlat fritt efter eget gottfinnande. Dock kan man se gemensamma egenskaper hos Osipows samtliga verk: exakt fokusering, spänst, risktagning och riskhantering. Därför kan de, trots sin skenbara olikhet, alltid identifieras som Paul Osipows verk.

På Galerie Anhavas retrospektiva utställning visas verk från 1970- till 2020-talet. Pappersverken på nedre våningen har Osipow gjort vintern 2020–2021 då han arbetade i Grassina i Italien. 
 

Galerie Anhava

16.2.-19.3.2023

Ti-fre kl 11-17, lö-sö kl 12-16

Fritt inträde