Foto Helsinki Early Music Festival

Pest, fred och fest

Gamlasvägen 6, 00420 Helsingfors

Helsinki Early Music Festival: Pest, fred och fest

Helsinki Early Music Festival: Pest, fred och fest

Postmodern barockmusik från 1600-talet

Tre periodorkestrar från tre olika länder har slagit sig samman för att skapa kontakter över lands- och kontinentgränser. Under denna konsert presenterar varje land sina egna musikaliska färger innan de tillsammans förenar sig i en musikalisk smältdegel där de kombinerade krafterna skapar ett nytt sound, genomsyrat av nationella preferenser men stärkt av en övergripande blandning. Pest, fred och fest presenterar musik från 1600-talet som tacklar frågor som rör vårt moderna samhälle.

Hardangerfelan är ett typiskt norskt instrument som vi med stor glädje inkluderar i vårt program, och inte endast i det ”fredliga” andra avsnittet. Agnes Ida Pettersens nya komposition Fred är skriven för en delikat balanserad ensemble bestående av hardangerfela, stråkar, luta och cembalo.

Trad. (Finland/Norge/Quebec) – Verdier – Buxtehude – Pettersen – Charpentier – Lully – Praetorius – Corelli

Ensemble Caprice

Barokkanerne

Finländska barockorkestern 

Gamlas kyrka

15.10.2022 kl 19

Biljetter 10-30€, längd 1 h 15 min

Stäng