Foto Pierre Huyghe, Abyssal Plain, 2015 EMMA (c) Zak Kelley

Pierre Huyghe: Chimeras

Flitarvägen 5, 02100 Esbo
EMMA - Esbo moderna konstmuseum

Konstnären Pierre Huyghe (f. 1962) har i mer än tre decennier arbetat med att omdefiniera konstutställningen och det konstnärliga uttrycket.

Konstnären Pierre Huyghe (f. 1962) har i mer än tre decennier arbetat med att omdefiniera konstutställningen och det konstnärliga uttrycket. Utställningen Chimeras består av fem verk som tillkommit under de senaste tio åren och som uttrycker en ständigt föränderlig, annorlunda, icke-mänsklig och omänsklig subjektivitet. I verken förenas många slag av intelligenta biologiska och teknologiska livsformer, som lär sig och utvecklas på oförutsägbara sätt. Utställningens titel Chimeras (sve. chimärer) syftar på organismer som har mer än en distinkt genotyp. Huyghe använder sig av detta begrepp för att beskriva en icke-binär värld där två olika manifestationer kan existera samtidigt.

Utgångspunkten för kurateringen av utställningen var verket Abyssal Plain (Djuphavsvidd), som har köpts in till Saastamoinen stiftelsens samling. Pierre Huyghe är den sjätte konstnären i EMMAs och Saastamoinen stiftelses utställningsserie InCollection, där man varje år köper in ett verk av en visionär samtida konstnär till stiftelsens samling. Kuratorer för utställningen Chimerasär EMMAs tidigare intendent Arja Miller och direktören för danska Creator Projects Simon Friese i samarbete med Pierre Huyghe studios kurator Anne Stenne.

 

EMMA
7.6.-22.10.2023

ti, lö-sö kl 11-17, ons-to kl 11-19, fre kl 11-21

Inträde 10/20€, under 18 och över 70 år fritt inträde