Foto Pierre Huyghe, Abyssal Plain, 2015 EMMA (c) Zak Kelley

Pierre Huyghe: Abyssal Plain

Flitarvägen 5, 02100 Esbo
EMMA - Esbo moderna konstmuseum

Pierre Huyghes akvarieverk Abyssal Plain som anskaffats till Saastamoinen stiftelsens samling fungerar som en introduktion till konstnärens utställning på EMMA.

Pierre Huyghes akvarieverk Abyssal Plain som anskaffats till Saastamoinen stiftelsens samling fungerar som en introduktion till konstnärens utställning på EMMA. 

Abyssal Plain uttrycker och reproducerar förhållanden där olika slags varelser kan leva i harmoni med varandra, utan hierarkier eller noga definierade mål. Kring verket kurateras en mer omfattande utställning över Huyghes produktion, som också kommer att utnyttja den skogliknande parken som omger EMMA.

Pierre Huyghes (f. 1962) utställningar är levande helheter. Huyghe utmanar de traditionella konstuppfattningarna genom att kombinera olika uttrycksformer i skepnaden av biologiska, teknologiska och intelligenta livsformer som kan lära sig, omforma sig och utvecklas. För Pierre Huyghe är en utställning en levande ritual. Den ger åskådaren en möjlighet att möta en medveten miljö som själv kan förnimma och observera, och skapa nya möjligheter för interaktion mellan skeenden eller element.

 

EMMA
7.6.-22.10.2023

ti, lö-sö kl 11-17, ons-to kl 11-19, fre kl 11-21

Inträde 10/20€, under 18 och över 70 år fritt inträde