Foto Sitowise oy/Helsingin kaupunki asemakaavoitus

Planpromenad i Nordsjövik

Sjöfarargränden 7, 00980 Helsingfors
Nordsjövikens småbåtshamn

Nordsjövikens båtshamn utvidgas. Välkommen att bekanta dig med området tillsammans med planeraren!

Under promenaden bekantar vi oss med planerna att utvidga Nordsjövikens båtshamn. Du får gärna ställa frågor och föra fram dina åsikter till planeraren under promenaden. 

Ett nytt område för vinterförvaring av båtar, kajstrukturer samt en ny vågbrytare ska finnas i Nordsjövikens småbåtshamn. Planeringen gäller Rosenudd som ligger öster om Nordsjö och söder om Nordsjö hamn. Breddningen av vågbrytaren fördubblar antalet båtplatser till omkring 900–100 platser. Det är möjligt att öka antalet parkeringsplatser med cirka 400 platser och båtförvaringsplatser med cirka 150 platser.  

Bekanta dig med materialet på adressen hel.fi/suunnitelmat

Stäng