Pride 2021-digitalt stadsäventyr

Maskinverkstadsgränden 3, B-huset, 00510 Helsingfors

Regnbågsglada Helsingfors: i går, i dag, i morgon

Välkommen till det regnbågsglada stadsäventyret på veckan De ungas pride mån 28.6.–fre 2.7.! Kom med för att bekanta dig med Helsingfors regnbågshistoria och -nutid samt för att skapa visioner om en regnbågsframtid via ett digitalt stadsäventyr. Äventyret genomförs med en mobilapp och i tipsrundan kan du delta antingen ensam, tillsammans på plats eller hemma i soffan. Vid behov lånar vi även den enhet du behöver för deltagandet.Stadsäventyret startar på De Ungas Pride House där du får också anvisningar för deltagandet. De som spelar på distans hittar anvisningar på Instagram av IrisHelsinki. 

Vänligen observera att äventyret genomförs bara på finska. Målgrupp: 13–29-åriga regnbågsunga. 

Stäng