0

Räddningsverkets maraton i de sociala medierna 24 h

Räddningsverkets maraton i de sociala medierna är ett evenemang som presenterar, visar och diskute…

Räddningsverkets maraton i de sociala medierna är ett evenemang som presenterar, visar och diskuterar räddningsverkets vardag via de sociala medierna dygnet runt.

Evenemanget presenterar räddningsstationer, fordon och utrustning med hjälp av bilder och videor. Många anställda på räddningsverket medverkar. Du får se platser och verksamheter som stadsbor normalt inte har tillträde till, t.ex. underjordiska lokaler, höga ställen och lagerfunktioner. Du ser också räddningsverkets olika stödfunktioner runt om i Helsingfors.

Du kan följa med maratonevenemanget på räddningsverkets konton på Instagram, Facebook och Twitter.

Stäng