Rörelseglädje för +65: Stolgymnastik – Folkhälsan

Mosaiktorget 2, 00980 Helsingfors
Nordhuset

Fortsätt ett aktivt 2023 med Folkhälsan! Vi erbjuder dig stolgymnastik på svenska med fokus på balans!

Fortsätt ett aktivt 2023 med Folkhälsan! Vi erbjuder dig stolgymnastik på svenska med fokus på balans!

Fortsätt ett aktivt 2023 med Folkhälsan! Vi erbjuder dig stolgymnastik på svenska med fokus på balans! Du behöver inte binda dig till alla gånger, kom när det passar dig! Gruppen leds av en fysioterapeut.

Måndagar kl.10.30 –11. Träffdatum: 27.2, 6.3, 13.3, 20.3 & 27.3. Nordhusets aula, Mosaiktorget 2, 00980 Helsingfors. Kostnadsfritt – Ingen anmälan.

Kontakt:
Sofia Höglund
Projektkoordinator/Äldre och hälsa i Nyland

Folkhälsans förbund
Nyland
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors
Tfn: 044 788 6021
www.folkhalsan.fi