Read Hour

Alexandersgatan 14-18, 00170 Helsingfors

Välkommen till stadsmuseet för att uppmärksamma läsningen torsdagen den 8 september, då vi fira…

Välkommen till stadsmuseet för att uppmärksamma läsningen torsdagen den 8 september, då vi firar det nationella evenemanget Read Hour och den internationella läskunnighetsdagen! ⁣

I mormors hem i Barnens stad läser museimormor och läsmormor för barn och andra intresserade ur stadsmuseets nya barnbok Tarinoita Ratikasta (Berättelser om spårvagnar).

I Barnens stads klassrum från 1930-talets folkskola kan man göra en tidsresa till en lektion i läsning i den gamla folkskolan. Under lektionen läser man enligt den tidens sed högt under lärarens ledning ur Boken om vårt land av Zachris Topelius.

I utställningen Sönder – då sinnet splittras på fjärde våningen får man lyssna på utdrag ur serier om psykisk hälsa av Viivi Rintanen, som var med och skapade utställningen.

Dagen avslutas med Timmen då hela Finland läser. I museets aula kan man läsa stadsmuseets egna litterära produktioner. Man kan förstås också ta med sig en egen bok och läsa i sällskap med andra medan man dricker en kopp kaffe!

Program: Kl. 11, 12 och 13 läsning ur boken Tarinoita Ratikasta hos mormor i Barnens stad Kl. 16 Lektion i läsning under ledning av folkskolläraren i i Barnens stads klassrum Kl. 17 och 18 Utdrag ur Viivi Rintanens serier ur utställningen Sönder – då sinnet splittras Kl. 19 Timmen då hela Finland läser – även i museets nedre aula!

Read Hour är en kampanj som arrangeras av Barn- och ungdomsstiftelsen och vars syfte är att inspirera i synnerhet barn och unga att läsa. Helsingfors stadsmuseum deltar med sitt eget program i denna riksomfattande evenemangsdag.

Mer information om kampanjen: https://readhour.com/sv/

Bild: Ett barn sitter på en säng och läser en Kalle Anka-tidning. Juha Jernvall, 1960-talet. Helsingfors stadsmuseum

Stäng