Rundvandringen Mielentilat ja -maisemat sateenkaarevassa historiassa

Alexandersgatan 14-18, 00170 Helsingfors

Följ med på rundvandring! Startpunkt: Helsingfors stadsmuseums Info (Alexandersgatan 16–18).?…

Följ med på rundvandring!

Startpunkt: Helsingfors stadsmuseums Info (Alexandersgatan 16–18).  Rundvandringen är på finska.

Temat för den regnbågshistoriska rundvandringen är sexuella och könsminoriteters historia, skärningspunkterna mellan temana psykisk hälsa, konst och kultur samt viktiga adresser. Regnbågsminoriteternas och den psykiska hälsovårdens gemensamma historia har gått från en tid av kriminalisering, via medikalisering till idag. Det har hänt mycket och mångahanda saker under resans gång. I hurdana landskap växer hoppet och varifrån får man kraft?

Rundvandringen guidas av facklitterära författaren Rita Paqvalén och bildkonstnären Katriina Rosavaara.

Rita Paqvalén har precis publicerat en bok om queerhistoria: Queera Minnen – essäer om tystnad, längtan och motstånd (Schildts & Söderströms). Katriina Rosavaaras installationsverk Disko Homosexualitas F320.6 visas för närvarande upp i anslutning till utställningen Sönder – då sinnet splittras på stadsmuseet.

Stäng