Säädyttömiä kuvia tulvillaan olevien ruumiiden yllä – Veera Kopsalas examensarbete

Ekogatan 4, Helsinki, 00530 Helsingfors
Caisa

Två uppträdande konstnärers manifest, symfoni, ode, kallelse, fest och lovsång, där flamman tänds inuti och bränner allt framför.

Två uppträdande konstnärers manifest, symfoni, ode, kallelse, fest och lovsång, där flamman tänds inuti och bränner allt framför.

Längd: ca 60 min, utan paus
Åldersrekommendation: rekommenderas inte för barn
Språk: ordlös

Innehåller nakenhet

Stäng