Foto Anja Vest ja Teemu Heinonen, Inka Sääskilahti, Jan W. Ahlfors, Hannu Rämä ja Håkan Söderholm

Såg du ett däggdjur?

Spana in en räv, grävling, mårdhund, igelkott, ekorre eller råtta i staden och rapportera din observation. Vi samlar in medborgarobservationer till 31.10.2023.

Har du sett en räv, grävling, mårdhund, igelkott, ekorre eller råtta i Helsingfors? När och var?

Vi samlar in medborgarobservationer av sex lätt identifierbara däggdjursarter. Insamlingstiden av observationer är 1.4–31.10.2023. Genom att delta gör du värdefull medborgarforskning och hjälper till att ta reda på hur arterna i fråga förekommer i Helsingfors.

 

Det är enkelt att registrera en observation. Det finns två sätt att registrera dina observationer.

1. Registrera din observation i laji.fi/sv-databasen med det lättanvända formuläret: Anmälan om naturobservation (luomus.fi/sv)

  • Ytterligare information kan omfatta djurets tillstånd eller aktivitet (vad djuret gör och/eller om det är dött eller sjukt).

2. Spara ett identifierbart foto av djuret gratis i iNaturalist-appen

  • Bilden behöver inte vara representativ, även bilder från en viltkamera är acceptabla.

 

Helsingfors stad samlade in observationer av samma arter redan 2013. Vi är intresserade av nya observationer och förändringar i djurens utbredning i stadsområdena. 

Evenemanget för medborgarobservation är en del av Helsingfors stads handlingsplan för biologisk mångfald 2021–2028. Vi kommer att publicera en sammanfattning av de registrerade observationerna på LUMO-vakten efter evenemanget: Medborgarobservationer i LUMO-vakten (på finska).

 

Kan du redan identifiera alla däggdjur i utmaningen? Repetera här!

  • Mårdhund: hundliknande karaktär, svarta kinder (oklar färggräns)
  • Grävling: svartvitt ansikte, korta ben, bred kroppsbyggnad
  • Räv: rödbrun färg, buskig svans
  • Ekorre: kraftig svans, karakteristisk hållning och rörelser. Byter från en grå vinterdräkt till en röd sommardräkt utan örontofsar.
  • Råtta: Brun, vitt magparti; nästan kroppslång fjällig svans.
  • Igelkott: rygg med taggar, inte lätt att förväxla med andra arter!

 

Välkommen att följa och registrera dina observationer av stadens däggdjur! Trevliga stunder att observera naturen och stadens djur.