Sångcykeln Soiva kieli: The Six Senses

Mannerheimvägen 13a, 00100 Helsingfors
Musikhuset

På konserten framförs sånger av kvinnliga kompositörer från 2000-talet.

Programmet för Sibelius-Akademins konsert sammanfaller med internationella kvinnodagen. På konserten framförs sånger av kvinnliga kompositörer från 2000-talet. Konserten är en djupdykning i människans sinnesvärld – inte enbart de fem sinnena hörsel, känsel, smak, lukt och syn, utan också vår tidsuppfattning – det vi förstår och iakttar av nuet, det förflutna (minne) och framtiden (drömmar) och vår uppfattning av tidens gång.