Sönder - Då sinnet splittras

Alexandersgatan 14-18, 00170 Helsingfors

En ny utställning på Helsingfors stadsmuseum berättar om hur galenskap känns

Utställningen Sönder – då sinnet splittras granskar rubbningar av den mentala hälsan ur den drabbades perspektiv. I utställningen visas teckningar, målningar och handarbeten ur Helsingfors stadsmuseums samlingar, som gjorts av patienter vid det psykiatriska sjukhuset i Nickby (1914–1999). Verken berättar om människorna bakom diagnoserna.

För hundra år sedan kunde lösningen på psykiska störningar vara att låsa in patienten på ett mentalsjukhus – i dag använder man terapi, mediciner och öppenvård. Helsingfors stadsmuseums utställning Sönder – då sinnet splittras ser på psykiska sjukdomar ur Nickby psykiatriska sjukhus patienters perspektiv. Utställningen utforskar mentala problem som ett individuellt och samhälleligt fenomen och öppnar upp perspektiv för besökaren på hur galenskap känns.

I utställningen får man bekanta sig med patientarbeten från Nickby sjukhus, med sjukhusets vardag genom en föremålssamling samt med olika aspekter av psykisk hälsa genom statistiska data och erfarenheter. Genom att snurra på diagnoshjulet kan man reflektera över hur svårdefinierbar gränsen mellan galenskap och hälsa är samt hur den har ändrats under olika tider. Olika erfarenheter av vacklande psykisk hälsa illustreras av människofigurer som skapats av seriekonstnären Viivi Rintanen. Audioverket Hulluus (Galenskap), som hör till utställningen, har skapats av Taiteen Sulattamo i samarbete med personer som återhämtar sig från psykisk ohälsa.

I utställningen använder man medvetet termen galenskap, eftersom man inte har för avsikt att tala enbart om allvarliga psykiska problem, utan om hur svävande gränsen mellan det normala och det galna ofta är och hur vardagliga saker kan bli helt galna i fel sammanhang. Galenskap är som term mer omfattande och mångfasetterad än exempelvis ”psykiska problem”, som är närmast diagnostisk.

Utgångspunkten och inspirationen för utställningen är samlingen från Nickby mentalsjukhus. Nickby sjukhus (1914–1999) i Sibbo, som ägdes av Helsingfors stad, var Finlands största mentalsjukhus. Föremål samlades in till mentalsjukhusets museums samlingar från och med 1930-talet, och efter att sjukhuset stängts blev föremålen en del av Helsingfors stadsmuseums samlingar.

Den omfattande utställnings- och programhelheten har förverkligats i samarbete med bland annat Lappvikens Källa, Taiteen Sulattamo, Helsingforsmission, centrumbiblioteket Ode, Rikki-kollektivet, Ungas Pride samt Helsingfors stads kultur- och fritids- samt ungdomstjänster. 

Stäng