Sörkan Rinkulan pop-up

Hämeentie 154 , 00560 Helsinki

Sörkan Rinkula öppnar en pop-up affär i Nyttoväxtföreningens utrymmen lördagen den 12.11.2022 och lördagen den 26.11.2022. Pop up-affären är öppen kl. 10-15. Tavastvägen 154, J-huset, 00560 Helsingfors.

Stäng