Foto Galleria Duetto (c) Sanna Karlsson-Sutisna

Sanna Karlsson-Sutisna

Kalevagatan 15, 00100 Helsingfors
Galleri Duetto

Sanna Karlsson-Sutisna: Skulpturer och målningar

Sanna Karlsson-Sutisna: Skulpturer och målningar

Sanna Karlsson-Sutisnas repertoar är mångsidig: träskulpturer, installationer, performanser, målningar, video- och mediakonst, danskonst - särskilt balinesisk och afrikansk dans - dansundervisning och dansperformanser. 

I sina verk studerar hon konstens botande element och hon är intresserad av överenstämmelsen mellan människan själv och natur.

Galleria Duetto

5.-30.1.2022 ti-fre kl 11-17, lö-sö kl 12-16

Fritt inträde