Foto Forum Box (c) Siiri Haarla

Siiri Haarla – iiris ≈ siiri

Gräsvikskajen 3 a, 00180 Helsingfors
Forum Box

Utställningen iiris ≈ siiri behandlar mänsklighet, språket och synen. De här tavlor väcker frågor om livets principen

Utställningen iiris ≈ siiri behandlar mänsklighet, språket och synen. De här tavlor väcker frågor om livets principen; hur ett träd blir ett träd, hur en blomma blir en blomma? Hur och när blir jag mig själv? Vad betyder fri vilja eller individualitet, när ögonen och hjärnorna bygger på generna och på miljöns inverkan? Man kan se bara man vill att se. Världen bryr sig och färger vid ögonen och kropparna som är formas efter levt livet. Bestånden av ett tavla påminner människors cirkulär existens och det spår om livet är realiserat på det vid en liknande process. 

Språk ger en figur till begrepp och relationer om den. Utställningen om tavlor är egentligen ett nytt språk; nya frågor och ett nytt konstig syntax som skall vara tamt av den författaren eller den åskådaren. 

Forum Box

5.-28.8.2022 ti-sö kl 12-17

Fritt inträde

Stäng