Foto © Jukka Korkeila

Sinä kuljet kohti valoa, joka odottaa elämäsi lopussa

Bulevarden 10, 00120 Helsingfors
Helsinki Contemporary

I höst drar Jukka Korkeilas aktuella soloutställning Du går mot ljuset som väntar dig i slutet av ditt liv i gång på Helsinki Contemporary.

I höst drar Jukka Korkeilas aktuella soloutställning Du går mot ljuset som väntar dig i slutet av ditt liv i gång på Helsinki Contemporary. En verkshelhet kopplad till utställningen visas som bäst på Finlandsinstitutet i Tyskland på Friedrichstrasse i Berlin och den plockar upp tankar kring de pågående kriserna i världen: i och med coronapandemin och kriget har frågor kommit till ytan om allt från livets gång, dess begränsningar och tacksamhet till att fira varje dag. Den valda helhet som fyller rummet utgörs av verk som skapats under de senaste åren och som nu visas för första gången i Finland – Korkeilas femte soloutställning på galleriet.

I sin konst öser Jukka Korkeila ur kontroversiella samhälleliga teman. Sexuella minoriteter (LGBTIQA+), snäva manliga förebilder, ovanifrån avgränsade skönhetsideal, religion och andlighet är återkommande motiv i verken. Målningarna som skapats med groteska tag utstrålar en barockliknande svulstighet, ymnighet och hastighet – med ett samtidigt förverkligat humoristiskt och ömsint anslag. I verken befinner kors och tvärs sig stora nationella ledare, jättelika nakna kroppar, könsdelar samt konstnärens partner, den tyske skådespelaren Markus Kargers rollfigur Frau Kraft ute på äventyr. De mångtydiga arbetena tilltalar oss och rekommenderar förhandling, en fredlig och kärleksfull kompromiss – en dialog mellan motstridiga ståndpunkter.

I utställningen Du går mot ljuset som väntar dig i slutet av ditt liv har blicken i och med de globala kriserna riktats mot å ena sidan stunden här och nu, å andra sidan det som möter oss allra sist. Utställningens namn refererar till att gå mot livets slut, oåterkalleligen och en dag i sänder. Obönhörligen går vi alla mot döden, dag för dag rör vi oss framåt mot vår slutstation. Ur det här perspektivet menar Korkeila att varje stund värd att firas – vi måste glädjas åt att vi fortfarande är i livet och här.

“Utställningens verkshelhet formas av mångahanda element, där varje ingående del begränsar helheten. Utställningen öppnar sig genom att man tittar separat på varje arbete. Utställningshelheten formas för var och en av oss efter betraktandet som en erfarenhet i vårt sinne. Konst äger alltid rum mellan människor, och konstverket finns också kvar där i det mellanmänskliga mentala rummet, men erfarenheten av konstverket eller utställningen lagras alltid som en personlig erfarenhet och de erfarenheterna är aldrig jämförbara med andras. Vi är alla
olika och våra erfarenheter “av samma saker” är även de olika. Välkommen att differentieras i utställningens identitet.” – Jukka Korkeila

Helsinki Contemporary
5.8.-4.9.2022
ons-fre kl. 12-18
lö-sö kl. 12-16

Fritt inträde

Stäng