Foto Forum Box (c) Sini Pelkki

Sini Pelkki: Is All

Gräsvikskajen 3 a, 00180 Helsingfors
Forum Box

Sini Pelkkis videoverk Is All (2021) samlar olika element, genom vilka text och bild möts som material och gester.

Sini Pelkkis videoverk Is All (2021) samlar olika element, genom vilka text och bild möts som material och gester. 

Verket reflekterar över tiden, dess förgänglighet och närvaro, genom tolkning, upprepning och de resulterande förändringarna.

 

Forum Box

13.1.-5.2.2023 ti-sö kl 12-17

 

Fritt inträde