Foto Maarit Hohteri

Slampor genom tiderna – erotisk poesi och beskrivningar av sexarbete

Alexandersgatan 14-18, 00170 Helsingfors

En tidsresa till erotisk poesi och beskrivningar av sexarbete i världslitteraturen.

Skådespelarna Aleksi Holkko och Hanna-Kaisa Tiainen bjuder in besökarna till utställningen Horot på stadsmuseet för att bekanta sig med beskrivningar av sexarbete i världslitteraturen och erotisk poesi från Bibelns tid och fram till i dag. Under kvällen kan du sitta och lyssna på texterna eller beställa en skräddarsydd textupplevelse. De språk som talas är finska, svenska, engelska och franska.

Texterna läses kontinuerligt under kvällen kl. 17–22.

Evenemanget är en del av upplevelserunda med 7 museer den 23 november. Kvällen är fylld av dans, teater, dikter och musik. Öppet hus kl. 17-22 på Designmuseet, HAM Helsingfors konstmuseet, Villa Hagasund, Helsingfors stadsmuseum, Naturhistoriska Museet, Konstmuseet Sinebrychoff och Helsingfors Konsthall. 

Stäng