0

Slangiopastus

Alexandersgatan 14-18, 00170 Helsingfors

Arbetarbostadsmuseet ordnas traditionella guidningar på Helsingforsslang på finska. Fritt inträde…

Arbetarbostadsmuseet ordnas traditionella guidningar på Helsingforsslang på finska. Fritt inträde. Välkommen!⁣⁣⁣

Bild: Helsingfors stadsmuseum

Stäng