Foto Jussi Hellsten / Helsingin kaupunginmuseo

Smakbitar från Helsingfors

Alexandersgatan 14-18, 00170 Helsingfors

Utställningen Smakbitar från Helsingfors dyker ner i Helsingfors förflutna och för gemensamma minnen från stadens historia upp till ytan.

Utställningen Smakbitar från Helsingfors dyker ner i Helsingfors förflutna och för gemensamma minnen från stadens historia upp till ytan.

Historien kommer besökaren nära, och på många ställen får du uppleva stadens förflutna med alla dina sinnen. ”Den där kommer jag ihåg, vi hade också en sådan!” kanske många utbrister när de utforskar utställningen.

Fritt inträde