Snäckbo – Vi skapar konst

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

I verkstaden leker vi med papplådor. Vi kommer på idéer och bygger av återvinningsmaterial en snäcka, ett hem, eller något däremellan som vi kan ta med oss.

I verkstaden leker vi med papplådor. Vi kommer på idéer och bygger av återvinningsmaterial en snäcka, ett hem, eller något däremellan som vi kan ta med oss.

Tehdään taidejuttuja (Vi skapar konst) uppmuntrar och vägleder 7–10 år gamla barn från Helsingfors och deras vuxna att skapa och uppleva konst tillsammans. Verkstäderna ger tips att möta konst också hemma mitt i vardagen. Det går att delta då det passar: alla gånger eller endast under några.

Verkstadslärare: Harri Piispanen

Max. 14 deltagare (barn och vuxna tillsammans)

Åldersrekommendation: barn 6–10 år med vuxen

Arbetsspråk: finska

Längd: 1 t 30 min

Stäng