Foto Galleria Duetto

Sonja Löfgren-Birch & Suvi Mannonen

Kalevagatan 15, 00100 Helsingfors
Galleri Duetto

Sonja Löfgren-Birch - We LIngered There & Suvi Mannonen - A sottovoce da Venezia

Sonja Löfgren-Birch - We LIngered There & Suvi Mannonen - A sottovoce da Venezia

Sonja Löfgren-Birch:

"Jag sitter vid mitt arbetsbord norr om Stockholm, i en gammal industrilokal som väntar på rivning. På väggen intill har jag tejpat mina nya verk. Nu är det dags att sammanfatta och kristallisera mina tankar över det gångna året.

Mer än någonsin tidigare har görandets och varandets obestämda process styrt motivet. Jag har arbetat i en tid som stått still, undvikit folksamlingar, cyklat och promenerat i min nära omgivning."

Suvi Mannonen:

"A sottovoce da Venezia (Viskning från Venedig). Förra liven, egna mystiska upplevelser och någon konstig reslust till Italien - i synnerhet till Venedig - är mitt utgångspunkt i den här utställningen.

Jag använder gamla bokomslag och behandlar dom med decoupage och krackelering samt akryl- och oljefärg. Ofta der finns ochså foton, spetsar, espresso, kol och pasteller. "

Galleria Duetto

24.11.-19.12.2021 ti-fre kl 11-17, lö-sö kl 12-16

Fritt inträde

Stäng