Sonja Salomäki: Farväl, fossilutopi!

Åbohusvägen 1, 00900 Helsingfors
Stoa

I Salomäkis ranor blandas saker och varelser samt människans bindning till den ekologiska krisens uttrycksformer och å andra sidan människans roll som en del av ekosystemet hämningslöst med varandra.

I Salomäkis ranor blandas saker och varelser samt människans bindning till den ekologiska krisens uttrycksformer och å andra sidan människans roll som en del av ekosystemet hämningslöst med varandra.

Man har övergått från överflödet och obegränsade resurser till verkligheten på ett jordklot med begränsade resurser som håller på att värmas upp och vars livsduglighet är hotad. I Finland och i andra västländer fortsätter dock det märkligt motsägelsefulla vardagslivet på samma sätt som tidigare i en effektiv verklighet där man överförbrukar resurser.

I ranorna av utställningen Moido fossiiliutopia! Återspeglas dagens motsägelsefulla själslandskap, där många slags skyddsmekanismer hjälper oss att stå ut med de hårda nyheterna om försvinnande arter och om ekologiska katastrofer runt om i världen. Det som ger tröst i denna situation är att så många är oroliga och försöker åtminstone göra något. Vi har kanske inte förlorat allt än.