Spökanatomi – Annantalos och Skidiläs magiska vecka

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

Välkommen till en öppen non-stopverkstad där du får lukta och känna på spöken, skapa dina egna spöklukter och spökskuggor.

Välkommen till en öppen non-stopverkstad där du får lukta och känna på spöken, skapa dina egna spöklukter och spökskuggor.

Du får också ta fast ditt eget spöke med hjälp av animation inför halloweendisco i Skidilä.

Ledare är Anne Rossi-Horto och Elina Rantasuo.

Rekommenderad ålder: 5 – 8-åringar med en vuxen. 9 – 10-åringar även utan vuxen.

Non-stopverkstad – kom då när det passar dig själv bäst!

Stäng