0

Stadin Kundi ja Friidu

Stadin Slangi ry är Finlands största hembygdsförening.

Stadin Slangi ry är Finlands största hembygdsförening. Föreningen, som har över 3 000 medlemmar, värnar om Helsingforsslangen och hembygden Helsingfors. Stadin Slangi väljer årligen Stadin Kundi och Stadin Friidu. Traditionellt har Stadin Kundi och Stadin Friidu offentliggjorts på Esplanadscenen på Helsingforsdagen. I år sker det på Helsingforskanalen på webben. Stadin Kundi och Friidu firas dessutom med musik av Sakilaiset trio.

Stäng