Stadsdans på Cittertorget – Jenka

Klarinettvägen 5, 00420 Helsingfors
Gamlasgården

Sommaren 2021 lär vi oss igen pardansa som en del av huvudstadsregionens kulturutbud!

Sommaren 2021 lär vi oss igen pardansa som en del av huvudstadsregionens kulturutbud!

Den i ordningen 22:a stadsdanssommaren inleds i juni med gratis dansstunder för att glädja och pigga upp huvudstadsregionens invånare. Man kan komma med för att dansa när man vill. Ingen förhandsanmälan krävs. På grund av det rådande läget är flera specialarrangemang i kraft under stadsdansstunderna år 2021 – säkerhetsanvisningar för deltagarna finns nedan.

Sommarens undervisning arrangeras i Gamlas, Annegården (Kampen), Tapiola, Östra centrum, Malm, Nordsjö, Salutorget samt Alberga. Dessutom ordnas under fyra tisdagar i augusti barnens Stadsdans i Träskända i Esbo (Barnkulturcentret Aurora). Sommarens första dansstund ordnas i Gamlas måndagen den 7 juni 2021. Närmare information om programmet publiceras i maj.

För undervisningen svarar utbildade danslärare.

Säkerhetsanvisningar för deltagare sommaren 2021:

Dansarnas och lärarnas hälsa är ytterst viktiga för oss. För att danserna ska gå trevligt och säkert till, ber vi alla deltagarna att uppmärksamma följande saker:

– Högst 49 personer kan delta i stunden, i den ordning de anländer

– Deltagarna dansar antingen med sin partner eller ensamma

– Kom ihåg säkerhetsavståndet!

– Kom inte till dansstunden om du har några förkylningssymptom överhuvudtaget.

– Danserna ordnas om vädret tillåter

– Det finns handdesinfektionsmedel på platsen, men varje deltagare kan också om hen vill ta med en egen personlig flaska desinfektionsmedel

Anvisningarna preciseras enligt behov.

Längd 45 min
Språk: finska

Programmet för stadsdanser för hela sommaren 2021 finns på Tanssiteatteri Tsuumis webbplats.

Stäng