Foto GAo ShAn (c) Wiebke Pandikow

Still Garden

Högbergsgatan 5 LH3, 00140 Helsingfors

Den nya separatutställningen 'Still Garden' av konstnären Wiebke Pandikow förvandlar på ett innovativt sätt tanklöst kasserade material till smycken

Den nya separatutställningen 'Still Garden' av konstnären Wiebke Pandikow förvandlar på ett innovativt sätt tanklöst kasserade material till smycken samtidigt som värdebegreppet ifrågasätts.

Den utställande konstnären Wiebke Pandikow har arbetat med plastpåsar sedan 2014 och utvecklat tekniker för att arbeta med materialet med hjälp av plattjärn och lödkolvar.

I en värld mitt i svåra övergångar uppmuntrar Pandikow betraktaren att uppfatta ett avfallsmaterial från en annan synvinkel. Att se möjlighet och skönhet i förändring, erbjuda motståndskraft och glädje i att nöja oss med det vi kan hitta nära till hands, ibland direkt under fötterna.

Pandikow ställde först ut solo på GAo ShAn 2019 med stycken gjorda endast av genomskinliga plastpåsar. Nu är färgen i fokus. Den nya utvecklingen startade preliminärt 2017 med bitar som utnyttjade de dämpade tonerna av grus som samlats in från finska vintervägar. Under de senaste åren har det nya tillvägagångssättet kulminerat i ljusa stycken med färgade påsar såväl som pigment.till trädgårdsutställning.

 

GAo ShAn

27.1.-26.2.2023 ons-sö kl 12-18

Fritt inträde