0

Stolgymnastik och Motionsinfo

Mosaiktorget 2, 00980 Helsingfors
Nordhuset

Stolgymnastik i Nordhusets lobby

Stolgymnastik i Nordhusets lobby

Stolgymnastik kl. 10.30–11.00 och Motionsinfo efter stolgymnastiken kl. 11.00–11.30.

Datum: fre 30.9, fre 29.10, fre 25.11, fre 16.12

Mera info: www.hel.fi/alueliikunta
p. 040 356 1168

Fritt inträde

Stäng