Foto Antti Ignatius

Superpluck-klubb 2023

Evenemanget inställt
Norra Järnvägsgatan 9, 00100 Helsingfors
Sibelius-Akademin, R-huset

Hur låter och känns musiken i kroppen?

Hur låter och känns musiken i kroppen? Hur påverkar den visuella aspekten av spelandet och noterna min upplevelse av musiken? Uppfattar jag musiken eller instrumentet annorlunda med ögonen öppna eller slutna? Du är varmt välkommen att reflektera över dessa teman tillsammans med oss på Musica novas Superpluck-klubb den 6 mars 2023.

Superpluck-klubben bjuder på möten och samtal till nutida finländsk, japansk och spansk musik med den multisensoriska aspekt som är central för hur vi upplever musiken vi hör eller spelar. Sinnen, förnimmelser, kroppslighet och känslor flätas samman i den moderna musiken.

Trion Superpluck består av Eija Kankaanranta, kantele, Rody van Gemert, gitarr, och Assi Karttunen, cembalo. Musica novas konstnärliga ledare Tuuli Lindeberg leder samtalet. Flera uruppföranden utlovas, och gäster den här gången är kompositörerna Juha T. Koskinen och Mioko Yokoyama samt klarinettisten Reetta Näätänen som är expert på japansk kultur. Klubbkvällen pågår cirka 1,5 timme.