Surrande reflektioner – Konstrådgivningen

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

Vi undersöker bilder av gamla konstverk med hjälp av en diaprojektor och får även göra egna diabilder.

Vi undersöker bilder av gamla konstverk med hjälp av en diaprojektor och får även göra egna diabilder.

Konstrådgivningen handleder och uppmuntrar vuxna och barn (3–6 år) att skapa och uppleva konst tillsammans. Verksamheten ger också information och idéer on hur man kan ordna utrymme och tid i hemmet för möten med konsten. Innehållet är detsamma i alla undervisningstillfällen som ordnas under samma dag. Välj en tid som passar dig och kom i tid.

Verkstadslärare: Anne Rossi-Horto

Åldersrekommendation: barn 3–5 år med vuxen

Arbetsspråk finska

Stäng