Foto Helsingin Taidehalli (c) Jussi Tiainen

Tarja Pitkänen-Walter: Måleriska meditationer

Nervandersgatan 3, 00100 Helsingfors
Helsingfors Konsthall

Finska Konstföreningen ordnar årligen en storutställning av en inhemsk konstnär i Helsingfors Konsthall.

Finska Konstföreningen ordnar årligen en storutställning av en inhemsk konstnär i Helsingfors Konsthall. Tarja Pitkänen-Walters utställning öppnas i januari 2022.

I bildkonstnären Tarja Pitkänen-Walters (f. 1960) konst har multisensoriska målningar, materialitet och rumslighet en central roll. Hon skapar sina platsbundna, utvidgade målningar för ett specifikt utrymme med hjälp av många olika tekniker, med hänsyn till utrymmets användning och arkitektur.

Konsthallens utställning består av olika upplevelseutrymmen, varav varje har sin egen tematik och karaktär. Utställningen kommer att innehålla Pitkänen-Walters konstverk från 1980-talet fram till idag och det kommer även att ställas ut helt nya helheter planerade för Konsthallens interiör.

Helsingfos Konsthall
15.1.-6.3.2022
ti, to, fre kl 11-18, ons kl 11-20, lö-sö kl 11-17

Inträde 8/14€

Stäng