Foto Tekniikan museo

Teknikens land

Viksvägen 1d, 00560 Helsingfors
Tekniska museet

Teknikens land är en utställning om teknologins, industrins samt teknologiska och industriella innovationers roll i uppbyggandet av det över 100-åriga Finland.

Teknikens land är en utställning om teknologins, industrins samt teknologiska och industriella innovationers roll i uppbyggandet av det över 100-åriga Finland.

 

Utställningen berättar hur tekniken påverkar vardagen, arbetet och miljön och utställningen presenterar såväl teknologins och industrins förgångna tid som deras nutid och framtid.

 

Finländarna identifieras ofta som ett uppfinningsrikt ingenjörsfolk, ett folk som snabbt tar till sig teknik. Finlands historia har dock aldrig förut presenterats ur teknikens perspektiv.

 

Upplevelser och egen aktivitet spelar en viktig roll på utställningen. Målet är att inspirera och överraska såväl dem som känner till branschen som nya museibesökare. Utställningens utgångspunkt är hemmet, varifrån teman utvidgas till infrastrukturen, produktionen, råvarorna och processerna samt till återanvändning.

 

Tekniska museet

1.10.2017-31.12.2027