Foto Tekniikan museo

Teledrömmar - Förbindelser över tid och rum

Viksvägen 1d, 00560 Helsingfors
Tekniska museet

Utställningen Teledrömmar berättar historien om hur man har övervunnit tid och rum med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel.

Utställningen Teledrömmar berättar historien om hur man har övervunnit tid och rum med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel.

Den elektroniska kommunikationstekniken är en del av vardagen. De snabba förbindelserna och globala sociala nätverken som kommunikationsnäten erbjuder tas för givet och förefaller vara kopplade till just denna stund i tiden. Också bärbara anordningar verkar vara typiska för just vår tid. De finns dock med redan i de tidiga kommunikations medlens historia.

Utställningen kastar ljus på hur vi i olika tider drömt om förbindelser som överbryggar tid och rum. Den berättar om hurdana tekniska nätverk och anordningar som byggts och hur de ny kommunikationsmedlen tagits i bruk och hittat sin plats i vardagen.

 

Tekniska museet

10.9.2016-31.12.2023