The Great Helsinki Swing Big Band – Urku auki!

Nedre Malms torg 1, 00700 Helsingfors
Malms kulturhus

En svängig Hammondorgel spelad av Harri Taittonen tolkar Swing-musikens kärna.

En svängig Hammondorgel spelad av Harri Taittonen tolkar Swing-musikens kärna.

Stäng