Foto Jussi Tiainen

Tor Arne: Målningar åt seende | Målningar 2018–2022

Fredriksgatan 43, 00120 Helsingfors
Galerie Anhava

Utställningen Tor Arne: Målningar åt seende | Målningar 2018–2022 i Galerie Anhava.

”Vårnätternas ljus... jag tänkte att det måste finnas något sätt att fånga den känslan i en målning. Och soluppgången, momentet före
soluppgången, ljusets tillblivelse. Det är ju just det som binder oss samman med allt detta, allt som är.” –Tor Arne, 2004 

Tor Arnes målningar utgår från en fysisk iakttagelse, ett landskap, en upplevelse, en känsla, men målningarna är aldrig beskrivande, de föreställer ingenting annat än sig själva. Hos betraktaren framkallar de med visuella medel en djup känsla av en förbindelse med någonting större, med det gemensamma som finns, som är, men som vi normalt inte når. Deras innersta väsen är färg, ljus och deras relation till vår egen upplevelsevärld, vår förmåga att se och uppleva.

Tor Arne är sträng och underbar. Som han ser det handlar målandet mindre om vad man får med i målningen, vad man uppnår, än om att slippa allt onödigt, att våga och kunna gallra bort tills endast det väsentliga återstår.

Den här utställningen, lätt som ett sommarmoln, består till stor del av oljepastellmålningar på papper. Målningarna i litet format har Arne på sitt karakteristiska vis målat, rakat och skrapat för att de ska andas på rätt sätt. Den här gången är de fästa på ett underlag grundat med gesso så att verket och fonden bildar en genomtänkt och finslipad helhet. 

Galerie Anhava
3.–27.2.2022
ti–fre kl. 11–17, lö–sö kl. 12–16

Fritt inträde