Foto Designmuseo (c) Kaj Franck

Travel as a Tool for Designer, 3D rundtur

Resandet och resor har spelat en stor roll i mången designers arbete.

Resandet och resor har spelat en stor roll i mången designers arbete. På resorna har man samlat inspiration och intryck, letat efter nya material, tillverkningsmetoder och kompanjoner.

Utställningen granskar de nordiska formgivarnas och arkitekternas resor från 1940-talet till idag. Med hänvisningar till dagböcker, korrespondens och fotografier öppnas resans betydelse som en del av designprocessen, samt resandets olika värden förr och nu.

Internet, designmuseum.fi

Stäng