Foto Tuomas Uusheimo

Ungdomarnas eget ställe på Ode!

Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors

Kom och planera verksamhet!

Kom och planera verksamhet och inredning.

Första mötet hålls torsdagen 3.6 kl. 16.30 - 18.30

Anmäl dig:
[email protected], 040 621 1781
[email protected], 040 577 4056  

Stäng