Vänförsäljning av konstböcker

Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
Helsingfors konstmuseum HAM

HAM ordnar en vänförsäljning av konstböcker lördagen den 17 december kl.

HAM ordnar en vänförsäljning av konstböcker lördagen den 17 december kl. 11.30–19. I evenemanget har man möjlighet att bekanta sig med det breda utbudet finländska böcker om konst. Förlag finns på plats för att sälja sina böcker och på HAM-salen diskuterar man om boknyheter. Utvalda konstböcker säljs till nedsatta priser i HAM Shops butik och webbshop hela dagen.

Program

12–12.30

Tekla Inari – Iida Ylämäki. Diskussion med Jaakko Suomalainen och Johannes Romppanen.

Konstnär Tekla Inaris text- och fotoverk Iida Ylämäki (Bokeh 2022) är en avbildning av vår tids Helsingfors. Det är en dokumentär fiktion, collageroman, som kartlägger upplevelserna och tänkandet hos en fattig men kreativ ung kvinna. Författaren diskuterar det flerdimensionella bokverket som undviker definition av genre med grafisk designer Jaakko Suomalainen och fotobok-inspiratör Johannes Romppanen.

12.40–13.10

Konst på tu man hand – Dialogiskt skapande inom samtidskonsten i Finland. Kritiker Sini Mononen intervjuar forskare Maria Hirvi-Ijäs.

Det traditionella västerländska tänkesättet har ofta haft behov av att visa den individuella konstnärens särställning i det konstnärliga skapandet. Inom samtidskonsten har en duo bestående av två konstnärer etablerats som en form av arbete och uppträdande först under de senaste 20 åren. Till skillnad från ett konstnärspar består en duo inte nödvändigtvis av livspartner, utan personerna har valt samarbete som sitt arbetssätt. Orsakerna till och praxisen i arbetet med ett par varierar både i fråga om arbetsprocesserna och den offentliga verksamheten.

 13.20–13.50

Jessie Bullivant och James Prevett läser sina nya verk. Föredragande Tuukka Kaila.

Jessie Bullivants verk Attached är en dokumentation i textform av konstnärens konstverk under det senaste årtiondet. I sin bok funderar konstnären hur icke-materiella konstverk förvaras, nås och minns. James Prevett behandlar i sin bok Things for Homes / Homes for Things människors förhållande till varor och varors förhållande till utrymme. Bullivant och Prevett presenteras av Tuukka Kaila från Rooftop Press och författarna läser utdrag ur sina nyutkomna böcker.

14–14.30

Piktorialism – fotokonstens uppkomst Diskussion med Finlands fotografiska museums amanuenser Sofia Lahti och Max Fritze.

Piktorialism var den första konstnärliga inriktningen inom fotokonsten vars maktperiod i Europa varade från cirka 1880-talet till 1920-talet. Typiskt för den piktorialistiska estetiken var att man eftersträvade skönhet, stämning och ett disigt och oskarpt uttryck som motsvarar den naturliga visuella erfarenheten. Man strävade efter skönhet med hjälp av provtrycks- och toningstekniker som kräver skicklighet. De tidiga mästarna och mästerverken inom piktorialismen i Finland blir nu utställda för första gången i form av en bok med fina fotografier och färska forskningsartiklar. Hurdana fotokonstnärer var Fritz Englund, Oiva Kallio, Daniel Nyblin, Alfred Nybom och Johannes Schalin? Och vilka var de kvinnliga konstnärerna inom piktorialism?

14.40–15.10

Viggo Wallensköld – hela skriftliga produktionen. Intervjuare Aleksi Siltala.

Vem är Anatolij D. Mbdrinov och hur anknyter allt slutligen till svampar? Viggo Wallenskölds skriftliga produktion omfattar otroliga och händelserika berättelser om mykolog Anatolij D. Mbdrinovs liv. Den kardanska mykologen är en briljant men kontroversiell expert på flera branscher. Wallensköld illustrerar sina verk själv och illustreringarna omfattar både akryl- och bläckmålningar. Några böcker innehåller också dikter, ramsor och recept. Neuroosit ja traumat som utkom i år är Wallenskölds senaste skriftliga verk.

15.20–15.50

Torsten Wasastjerna – Sagornas och fantasins värld. Villa Gyllenbergs intendent Lotta Nylund intervjuar docent i konsthistoria Erkki Anttonen.

Torsten Wasastjerna (1863–1924) var en av den finska guldålderns betydelsefulla konstnärer, vars centrala konstnärliga produktion härstammar från perioden 1880–1910-talet. Wasastjerna studerade i Düsseldorf och Paris, och övergick från realistiskt landskapsmåleri till impressionism och symbolism. Han är bäst känd för sina progressivt impressionistiska målningar som han gjorde omkring 1890. Däremot har Wasastjernas symbolistiska och stora fantasi- och sagomotiv inte fått lika mycket uppmärksamhet.

16–16.30

Satu Savia – Helsingfors i färger – färgbilder från 1950–1970-talet.

Helsingfors stadsmuseums populära fotobok Helsinki väreissä är ett visuellt anslående verk som har sammanställts av pärlor bland museets autentiska färgbilder från 1950–1970-talet. På bokens sidor väcks svunna stadslandskap från Helsingfors till liv tack vare fotografier i lysande färger. Bokens redaktör, forskare Satu Savia, presenterar boken och dess nostalgiska bilder med hjälp av vilka man kan göra en tidsresa in i det gamla Helsingfors.

16.40–17.10

Tero Puha – Intimt ljus. HAM Helsingfors konstmuseums koordinator Antti Kauppinen intervjuar fotokonstnär Tero Puha.

Tero Puha är en belönad fotograf och visuell konstnär som har blivit känd för sina fotografier och föremålsverk som lånar sin form ur pop-kulturen och konsumtionsestetiken och som ofta avbildar en ironiserat och kraftigt – ibland nästan onaturligt – estetiserad manlig kropp. I sin konst behandlar Puha aktuella teman, såsom problematiken med kroppsbilden och könet samt kroppen som en social konstruktion.

17.20–17.40

Sezgin Boynik – Rab-Rab Press nyaste publikationer.

Sezgin Boynik sammanfattar Rab-Rab Press senaste publikationsprojekt. Rab-Rab Press är en oberoende förläggare i Helsingfors som kombinerar experimentella konstformer och strängt vetenskapligt engagemang med vänsterpolitik och punk-tänkande. Boynik talar om Rab-Rab Press internationella projekt, samarbeten, redaktionsplaner och framtidsplaner. Fokuset ligger på det nyaste förlagsprojektet The Marketplace of Art av Karel Teigel.

17.40–18

Hilla Kurki – Nästan alla blommor i min mors trädgård. Diskussion med Valter Sandell.

Konstnär Hilla Kurki och kritiker Valter Sandell diskuterar bl.a. om förhållandet mellan det litterära och det visuella innehållet i verket Almost All the flowers in My Mother’s Garden.

Ändringar i tidtabellen är möjliga.

***

Deltagarna i evenemanget:

Bokeh Editions

HAM

Helsinfors stadsmuseum

Khaos publishing

Kustannus Taide

KuvA/Aalto student publishing

PARVS

Rab-Rab Press

Rooftop Press

Utu Press

Stäng