Foto Forum Box (c) Valter Tornberg

Valter Tornberg: In Medias Res

Gräsvikskajen 3 a, 00180 Helsingfors
Forum Box

Valter Tornbergs ljudessä är en nuvarande tolkningen om urgamla muntliga traditioner och den byggs på tvetydig analogi, obestämd korshänvisa

Valter Tornbergs ljudessä är en nuvarande tolkningen om urgamla muntliga traditioner och den byggs på tvetydig analogi, obestämd korshänvisa och anekdotisk berättande. 

Konstverk skapar en länk mellan flera tidslinjer och spekulerar länkar vid en värld som saker ockuperar människor, sväljer dem hela och spottar ut ändra. 

Forum Box, Mediaboxi

5.-28.8.2022 ti-sö kl 12-17

Fritt inträde

Stäng