Vattnen

Ekogatan 4, Helsinki, 00530 Helsingfors
Caisa

Vattnen är en multisensorisk och multikonstnärlig föreställning för bebisar och äldre. Det är ljus- och ljudkonst, levande musik, dockteater, cirkus, beröringsupplevelser och munkänsla.

Vattnen är en multisensorisk och multikonstnärlig föreställning för bebisar och äldre. Det är ljus- och ljudkonst, levande musik, dockteater, cirkus, beröringsupplevelser och munkänsla.

Vattnen är en sinnesfull men samtidigt lekfull beskrivning av simmande, regn, is, duschar, förfriskningar, toalettsäten, tårar och kokvatten för pasta. Föreställningen sker ovanpå och omkring åskådarna. Bebisar förstår föreställningen som stämningar och sinnesstimuli.

Vattnen beaktar bebisars särdrag och särskilda behov som åskådare, men föreställningen tilltalar även en vidare publik: föreställningen är i första hand för bebisar, men personer i alla åldrar trivs med den. Föreställningen lämpar sig även för specialgrupper.