Foto Franz Bachinger

Verksamhet under sportlovet

Böletået 6, 00240 Helsingfors
Böle ungdomsgård

Öppet verksamhet

20.2. och 23.2. Öppen verksamhet för elever i årskurs 3–6 kl 14-16 och 13–17-åringar kl. 16.15-20. 45

22.2.2022 Öppen verksamhet, dekorering av fastlagsbullar med ungdomar  för elever i årskurs 3–6 och 13–17-åringar kl. 12–19