Foto Tieteellisten seurain valtuuskunta (c) Aino-Sofia Orjasniemi

Vetenskapsdagarna 2023

Universitetsgatan 4, 00100 Helsingfors
Tiedekulma - Tankehörnan

På Vetenskapsdagarna presenterar de främsta forskarna i Finland sina forskningar och bjuder med publiken att diskutera forskningsresultat

På Vetenskapsdagarna presenterar de främsta forskarna i Finland sina forskningar och bjuder med publiken att diskutera forskningsresultat samt mer allmänt kring vetenskapens uppgift och möjligheter i samhället. 

 

Programmet innefattar föreläsningar kring aktuell forskning, diskussioner och debatter, utställningar, nya böcker och planetarieföreställningar.

 

Porthania och Tiedekulma

11.-15.1.2023

 

Fritt inträde