Foto Kiasma (c) Pirje Mykkänen

Wakey-wakey

Mannerheimplatsen 2, 00100 Helsingfors
Kiasma-teatern

Ett ritualistiskt samtidsdansverk som dyker ner i det undermedvetnas djup.

Ett ritualistiskt samtidsdansverk som dyker ner i det undermedvetnas djup.

Samtidsdansverket Wakey-wakey skapar ett psykedeliskt tillstånd där man aktivt eftersträvar olika förskjutningar från ett lager till ett annat i det undermedvetna. Verket hämtar inspiration ur transen och ur ett mångsidigt urval drömmar, dikter och känslofyllda politiska texter.  

Genom rituella strukturer dyker arbetsgruppen ner i sinnets interna verkligheter. Verket består av en tvärkonstnärlig helhet där uppvaknandet har inverterats. I verket sker uppvaknandet från verkligheten till medvetandets underströmmar: till det brus som täcks av vardagen men som blinkar fram som minnen av nattliga visioner eller som kan skönjas då man försjunker djupt i sina tankar.  

Dansverket är en del av en väckelserörelse som bjuder in oss att vandra genom sinnets dunkla områden. Det behandlar bland annat politiska och religiösa väckelser och den egots död som psykedeliska substanser ger upphov till. Sådana tillstånd beskrivs ofta som en förmåga att se saker i ett nytt ljus eller som ett återställande av förlorad sanning, varvid den verklighet man har vaknat ur ter sig främmande.   

Kiasma-teatern

22.9.-1.10.2022

Biljetter 25/16€