Foto EMMA (c) Paula Virta

Yrjö Kukkapuro: Det magiska rummet

Flitarvägen 5, 02100 Esbo
EMMA - Esbo moderna konstmuseum

EMMAs huvudutställning år 2023 presenterar en person som länge har haft stort inflytande på finsk formgivning, Yrjö Kukkapuro.

EMMAs huvudutställning år 2023 presenterar en person som länge har haft stort inflytande på finsk formgivning, Yrjö Kukkapuro. Hans produktion är färggrann, fantasifull och utnyttjar experimentella former. Utställningen som arrangeras under formgivarens 90 års jubileumsår stärker EMMAs redan tidigare starka designutbud betydligt och på ett nytt sätt. Utställningen Yrjö Kukkapuro – Det magiska rummet lyfter vid sidan av hans produktion fram Kukkapuros stora och långvariga inspiration, konsten.

Kopplingarna mellan Kukkapuros produktion och den moderna och postmoderna konsten framhävs starkt på utställningen där möblerna och prototyperna ställer sig i dialog med konstverken på ett sätt som stimulerar åskådarens fantasi. En del av konstnärerna som valts till utställningen är nära vänner till Kukkapuro, andra har inspirerat honom. På utställningen ses verk av bl.a. Airi Snellman-Hänninen, Matti Kujasalo, Lars-Gunnar Nordström, Silja Rantanen och Osmo Valtonen. Största delen av verken har kuraterats ur EMMAs samlingar. Det finns också verk av Yrjö Kukkapuros fru Irmeli Kukkapuro. 

 

EMMA

1.3.2023-14.1.2024

ti, lö-sö kl 11-17, ons-to kl 11-19, fre kl 11-21

 

Inträde 10/20€, under 18 och över 70 år fritt inträde

Stäng