Flisholmen

Sirpalesaari, 00140 Helsinki

Flisholmen är en ö utanför Brunnsparken, bredvid Skifferholmen. På ön finns sommarrestaurangen Saari samt segelsällskapet Suomalainen Pursiseura, som även har gästbåtplatser.

Förbindelsebåten till Flisholmen trafikerar sommartid från Ursinskajen bakom Cafe Carusel i Brunnsparken, bredvid kajen för båten till Rönnskär. Den korta sjöfarten tar bara några minuter.