Granö

Kuusisaari, 00340 Helsinki

Granö i västra Helsingfors ligger mellan Munksnäs och Lövö, och hör till stadsdelen Munksnäs.

På Granö finns bl.a. Didrichsens konstmuseum samt Villa Gyllenberg.

Stäng